Πρόσκληση

Η ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι πλέον γεγονός σε πολλές παθήσεις και καθορίζουν την καθημερινή ιατρική πράξη και στη χώρα μας. Στην Ανδρολογία παρά την ύπαρξη, εδώ και πολλά χρόνια, κατευθυντηρίων οδηγιών από τις διεθνείς εταιρείες, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Επίσης, δεν προβλέπεται να αναπτυχθούν σύντομα για καμία Ουρολογική πάθηση, με μοναδική εξαίρεση τον καρκίνο του προστάτη.

Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα στις πιο συχνές παθήσεις της Ανδρολογίας, το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του ΑΠΘ (ΚΕΣΑΥ), - που αισίως έκλεισε 20 χρόνια λειτουργίας-, με την οργανωτική στήριξη και τεχνογνωσία του ΙΜΟΠ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συστήνει ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει προτάσεις θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις πλέον συχνές παθήσεις της ανδρικής υπογονιμότητας και των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Στην προσπάθεια αυτή κλήθηκαν να συμμετέχουν, – και τιμώντας το ΚΕΣΑΥ/ΙΜΟΠ αποδέχτηκαν την πρόσκληση-, συνάδελφοι Ουρολόγοι που το μεγαλύτερο τμήμα της καθημερινής τους κλινικής και ερευνητικής πράξης είναι στην Ανδρολογία.

Για το όλο εγχείρημα υιοθετήθηκε η επίσημη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα από τις επιστημονικές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Σε πρώτη φάση σε καθένα από τα μέλη της ομάδας εργασίας ανατέθηκε ένα πρωτόκολλο και ζητήθηκε να ολοκληρώσει την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνδυασμό με την προσωπική του εμπειρία και τις συνθήκες των υποδομών της χώρας να προτείνει ρεαλιστικό διαγνωστικό και θεραπευτικό αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος αυτός θα κριθεί από δύο άλλα μέλη της ομάδας εργασίας που θα λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι κριτές (reviewers).

 

 

Ο αλγόριθμος αυτός θα παρουσιαστεί στο Andrology update 2019, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 25-27/1/2019.  Κάθε μέλος της ομάδας εργασίας θα παρουσιάσει την πρόταση/αλγόριθμό του και μέσα από μια διαδραστική διαδικασία θα βελτιστοποιηθεί.  Μετά το Andrology update, τα πρωτόκολλα θα ολοκληρωθούν και στην τελική τους μορφή θα εκδοθούν από το ΙΜΟΠ.

Σας καλώ όλους να αγκαλιάσετε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία των ΚΕΣΑΥ/ ΙΜΟΠ και με την ενεργό συμμετοχή σας να συμβάλλετε στην επιτυχή ολοκλήρωσή της προς όφελος όλων των συναδέλφων Ουρολόγων, αλλά κυρίως των αντρών με σεξουαλικά προβλήματα ή πρόβλημα γονιμότητας.

 

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΙΜΟΠ