Καρκίνος νεφρού

 

1. Στο RCC, η νόσος μπορεί να είναι πολυεστιακή:

Α. στο 1%

Β. στο 5%

Γ. στο 10%

Δ. στο 15

 

2. Η εκτομή του περινεφρικού λίπους σε ασθενή με RCC:

Α. αυξάνει την περιεγχειρητική θνησιμότητα

Β. μειώνει τον κίνδυνο τοπικών υποτροπών

Γ. αυξάνει την πιθανότητα υποτροπών στο τραύμα

Δ. αυξάνει τη μετεγχειρητική νοσηρότητα

 

3. Σε μία ριζική νεφρεκτομή για RCC, η λεμφαδενεκτομή ρουτίνας σε όλες τις περιπτώσεις:

Α. είναι εντελώς περιττή

Β. γίνεται μόνο για σταδιοποίηση

Γ. είναι απαραίτητη σε λίγους ασθενείς

Δ. ενδείκνυται πάντα                                                      

 

4. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί προσπέλαση στη μερική νεφρεκτομή;

Α. Πλάγια οσφυϊκή

Β. Διαπεριτοναϊκή

Γ. Υποπλεύριος

Δ. Chevron

Ε.  Θωρακοοσφυική

5. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ένδειξη της μερικής νεφρεκτομής;

Α. Νεφρική ανεπάρκεια

Β. Αμφοτερόπλευροι όγκοι

Γ. Μονήρης νεφρός

Δ. Μέγεθος όγκου <4 εκ.

Ε. Όγκος νεφρικής πυέλου <2 εκ.

 

6. Τι από τα παρακάτω ισχύει:

Α. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που σαφώς να αποδεικνύουν υπεροχή της ριζικής από την απλή νεφρεκτομή

Β. Η λεμφαδενεκτομή συμβάλλει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του νεφρικού καρκίνου

Γ.  Η αρνητική CT για συμμετοχή του επινεφριδίου έχει 89.4% αρνητική προγνωστική αξία

Δ. Σχετική ένδειξη μερικής νεφρεκτομής αποτελεί το μέγεθος όγκου < 7εκ.

Ε.  Η μερική νεφρεκτομή υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα 5ετούς επιβίωσης ελεύθερης νόσου με τη ριζική νεφρεκτομή σε όγκους <4εκ.

 

7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού δεν είναι σωστή;

Α. Η στοχευμένη θεραπεία με sunitinib αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για τους αρρώστους υψηλού κινδύνου

Β. Η στοχευμένη θεραπεία με Temsorilimus αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για τους αρρώστους υψηλού κινδύνου

Γ. Το ποσοστό μερικής ανταπόκρισης στη sunitinib φτάνει το 40%

Δ. Η Sorafenib αποτελεί δεύτερης γραμμής θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού

Ε. Η στοχευμένη θεραπεία συνήθως δεν οδηγεί σε ίαση

 

8. H καλύτερη ένδειξη για χρήση ραδιοκυμάτων στο νεφρό είναι

Α. Όγκος εκ μεταβατικού επιθηλίου της νεφρικής πυέλου

Β. Αγγειομυολίπωμα 4 εκ.

Γ. Όγκος κάτω πόλου του νεφρού μεγέθους 7 εκ.

Δ. Ασθενής με όγκο νεφρού 3 εκ. και αναισθησιολογικό ASA score 3

Ε. Ασθενής με όγκο νεφρού 3 εκ. και υγιές ετερόπλευρο νεφρό

 

Σωστές απαντήσεις

1 Β

2 Β

3 Γ

4 Β

5 Ε

6 Α

7 Α

8 Δ