Λιθίαση

 

1. Ποια από τις παρακάτω πηγές λιθοτριψίας θεωρείται ότι έχει το μικρότερο κίνδυνο απώθησης του λίθου προς τα άνω (retropulsion) κατά τη διάρκεια μιας ουρητηροσκοπικής λιθοτριψίας;

Α. Ο βαλλιστικός λιθοτρίπτης

Β. Οι υπέρηχοι

Γ. Τα ηλεκτροϋδραυλικά κύματα

Δ. Το Holmium: YAG laser

Ε. Τα Γ και Δ

 

2. Με ποια από τις παρακάτω μεθόδους μπορεί να γίνει ικανοποιητική διαστολή του ουρητηρικού στομίου κατά την εκτέλεση ουρητηροσκόπησης;

Α. Μπαλόνι-διατολέας

Β. Πλαστικοί ουρητηρικοί διαστολείς

Γ. Ουρητηρικός καθετήρας διπλού αυλού

Δ. Τα Α και Β

Ε. Τα Α, Β και Γ

 

3. Τι οδηγό-σύρμα θα επιλέξετε για την παράκαμψη ενός ενσφηνωμένου ουρητηρικού λίθου;

Α. Σύρμα PTFE ευθύ

Β. Σύρμα PTFE  με άκρο τύπου J

Γ. Σύρμα με υδρόφιλο άκρο, ευθύ ή ελαφρά κυρτό

Δ. Σύρμα ισχυρό τύπου Amplatz super stiff

Ε. Σύρμα ισχυρό τύπου Bentson με άκρο τύπου J

 

 

4. Με ποιες από τις παρακάτω μεθόδους μπορεί να επιτευχθεί η τελική διαστολή της διαδερμικής οδού προσπέλασης κατά τη διενέργεια διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας;

Α. Μπαλόνι-διαστολέας

Β. Πλαστικοί διαστολείς Amplatz

Γ. Μεταλλικοί διαστολείς Alken

Δ. Μόνο τα Α και Β βρίσκονται σήμερα σε χρήση

Ε. Τα Α, Β και Γ

 

5. Η χρήση θήκης ουρητηροσκόπησης (ureteral access sheath) κατά την εκτέλεση ουρητηροσκοπικής λιθοθρυψίας εξασφαλίζει:

Α. Συνεχή και εύκολη πρόσβαση στον ουρητήρα

Β. Χαμηλές ενδονεφρικές πιέσεις

Γ. Δυνατότητα αφαίρεσης μεγάλων λίθων (>1cm), χωρίς να απαιτείται ο κατακερματισμός τους

Δ. Τα Α και Β

Ε. Τα Α, Β και Γ  

 

6. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους δεν αποτελεί μέθοδο αφαίρεσης

ασβεστοποιημένου αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα;

Α. Eξωσωματική λιθοτριψία

Β. Ουρητηρολιθοτριψία

Γ. Ανοικτή ουρητηρο‐κυστεοτομή

Δ. Αναμονή με εφαρμογή ήπιας έλξης στο άκρο του καθετήρα, αφού τραβηχτεί στο έξω στόμιο της ουρήθρας

Ε. Γ+Δ

 

7. Μία εβδομάδα μετά εξωσωματική λιθοθρυψία νεφρικού λίθου, διαπιστώνεται λιθιασική αλυσίδα (steinstrasse) στο κάτω τριτημόριο του ουρητήρα. Ο ασθενής παραπονείται για έντονο κολικοειδές άλγος στη σύστοιχη οσφυϊκή χώρα, που λίγο ανταποκρίνεται στα αναλγητικά. Ποια θεραπευτική μέθοδο θα επιλέξετε για την περαιτέρω αντιμετώπισή του;

Α. Τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας και αναμονή

Β. Ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία

Γ. Εξωσωματική λιθοθρυψία της λιθιασικής αλύσου

Δ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αποδεκτές μορφές θεραπείας

Ε. Μόνο τα Β και Γ έχουν θεραπευτική αξία στη συγκεκριμένη περίπτωση

 

8. Σε ασυμπτωματικό ασθενή με λίθο άνω τριτημορίου ουρητήρα, μέγιστης διαμέτρου 0,8 εκ. και ήπια (πρώτου βαθμού) διάταση του σύστοιχου πυελοκαλυκικού συστήματος, ποια θεραπεία θα επιλέξετε, όταν η συντηρητική αντιμετώπιση (αναμονή) αποτύχει;

Α. Διαδερμική (κατιούσα) ουρητηροσκόπηση

Β. Εξωσωματική λιθοθρυψία in situ

Γ. Εξωσωματική λιθοθρυψία ύστερα από απώθηση του λίθου πίσω στην πύελο (push‐back τεχνική)

Δ. Τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας και εξωσωματική λιθοθρυψία

Ε. Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή

 

9. Ποια θεωρείται, σήμερα, η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση των κοραλλιοειδών λίθων;

Α. Μονοθεραπεία με εξωσωματική λιθοθρυψία

Β. Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία ± εξωσωματική λιθοθρυψία

Γ. Ανατροφική νεφρολιθοτομή

Δ. Πυελολιθοτομή σε συνδυασμό με νεφρολιθοτομές

Ε. Εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκοπική λιθοθρυψία

 

10. Ποια είναι η θεραπεία εκλογής για ένα λίθο ουρικού οξέος μέγιστης διαμέτρου 2 εκ. στη νεφρική πύελο;

Α. Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία

Β. Εξωσωματική λιθοθρυψία

Γ. Αλκαλοποίηση των ούρων

Δ. Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή

Ε. Ανοικτή πυελολιθοτομή

 

11. Η καλύτερη προσέγγιση για ένα συμπτωματικό οπίσθιο καλυκικό εκκόλπωμα που έχει επιπλακεί με λιθίαση είναι:

Α. Η απλή παρακολούθηση

Β. Η εξωσωματική λιθοθρυψία

Γ. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση

Δ. Η διαδερμική χειρουργική επέμβαση (PCNL), με απευθείας παρακέντηση του

εκκολπώματος και αφαίρεση του λίθου

Ε. Κανένα από τα παραπάνω

 

12. Μετά το τέλος μιας ουρητηροσκόπησης, η τοποθέτηση stent θεωρείται επιβεβλημένη:

A. Σε περίπτωση διάτρησης του ουρητήρα

B. Σε περίπτωση που ο λίθος που αφαιρέθηκε u942 ήταν ενσφηνωμένος με μεγάλο συνοδό οίδημα

Γ. Σε περίπτωση που προηγήθηκε διαστολή του ουρητηρικού στομίου με μπαλόνι‐

διαστολέα

Δ. Στα Α και Β

Ε. Στα Α, Β και Γ

 

13. Η εισαγωγή του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου στον ουρητήρα γίνεται συνήθως:

Α. Πάνω από οδηγό-σύρμα

Β. Μέσα από θήκη ουρητηροσκόπησης (access sheath)

Γ. Απευθείας, όπως ακριβώς εισάγεται και το ημιάκαμπτο ουρητηροσκόπιο

Δ. Α και Β

Ε. Α, Β και Γ

 

14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο ημιάκαμπτο ουρητηροσκόπιο είναι αληθής;

Α. Προσφέρει καλύτερο οπτικό πεδίο από το εύκαμτπο

Β. Είναι ευκολότερο στον χειρισμό

Γ. Είναι το εργαλείο εκλογής για λίθους στο άνω τριτημόριο και στην πυελοουρητηρική συμβολή

Δ. Α και Β

Ε. Α, Β και Γ

 

15. Τι οδηγό-σύρμα θα χρησιμοποιήσετε για την παράκαμψη ενός ενσφηνωμένου ουρητηρικού λίθου στη μεσότητα του ουρητήρα;

Α. Απλό σύρμα 0,038 inch τύπου PTFE

B. Ισχυρό σύρμα 0,038 inch τύπου Amplatz (super stiff)

Γ. Υδρόφιλο σύρμα 0,038 inch (Terumo Glidewire)

Δ. Απλό σύρμα 0,038 inch τύπου PTFE, με άκρο τύπου J

Ε. Σύρμα από nitinol 0,018 inch

 

16. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο δεν είναι αληθής;

Α. Η τοποθέτηση εργαλείων (π.χ. basket) μέσα από το κανάλι εργασίας μειώνει τον βαθμό γωνίωσης του άκρου

Β. Είναι ιδιαίτερα ευπαθές και με περιορισμένη διάρκεια ζωής

Γ. Η τοποθέτηση εργαλείων μέσα από τον αυλό εργασίας μειώνει τη ροή του υγρού

έκπλυσης, γι' αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε συσκευή αύξησης της πίεσης του υγρού

Δ. Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με δύο πηγές ενδοσκοπικής λιθοθρυψίας (laser και

ηλεκτροϋδραυλικά κύματα)

Ε. Στα σύγχρονα εργαλεία, η δυνατότητα γωνίωσης του άκρου δεν ξεπερνά τις 120 μοίρες

 

17. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις, που σχετίζονται με την ανατομική θέση των νεφρών και τη διενέργεια διαδερμικών επεμβάσεων είναι αληθής;

Α. Η γωνία που σχηματίζουν οι οπίσθιοι νεφρικοί κάλυκες, με τον νοητό άξονα που διέρχεται κάθετα από τη σπονδυλική στήλη, όταν ο ασθενής είναι σε πρηνή θέση, είναι περίπου 30ο

Β. Στο επίπεδο του άνω πόλου του νεφρού, ένα τμήμα της οπίσθιας-έξω επιφάνειάς του καλύπτεται δεξιά από το ήπαρ και αριστερά από τον σπλήνα

Γ. Οι οπίσθιοι κάλυκες συνήθως προβάλλονται επί τα εκτός των προσθίων καλύκων στην ενδοφλέβια ουρογραφία

Δ. Τα Α, Β και Γ

Ε. Τα Α και Β

 

18. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ουρητηροσκόπηση;

Α. Ο καλός σχεδιασμός μιας επέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στο λεπτομερές ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τις απεικονιστικές μεθόδους, αλλά επεκτείνεται και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αναλώσιμων και εργαλείων

Β. Η απόκτηση και συντήρηση μεγάλης παρακαταθήκης υλικών είναι απαραίτητη (όσο τα οικονομικά μεγέθη το επιτρέπουν)

Γ. Η εκμάθηση όσο το δυνατόν περισσότερων τεχνικών είναι απαραίτητη

Δ. Στους χειρισμούς του ανώτερου ουροποιητικού χρειάζεται μεγάλη υπομονή, ελαστικότητα στην εφαρμογή των τεχνικών και μη εφαρμογή βίας

Ε. Όλα τα ανωτέρω

 

19. Ποιο καλάθι σύλληψης είναι το πλέον κατάλληλο;

Α. Καλάθι χωρίς κορυφή (tipless, zerotip) που παρέχει τη δυνατότητα σύλληψης λίθων, όταν πίσω από τον λίθο δεν υπάρχει ικανός χώρος, όπως οι νεφρικοί κάλυκες.

Β. Καλάθι με κορυφή (είτε κλασικής διαμόρφωσης είτε εύκαμπτη μεγάλου μήκους) που διευκολύνει την πρόσβαση πίσω από έναν ενσφηνωμένο λίθο

Γ. Καλάθι με 3 σύρματα, το οποίο υπό συνθήκες μπορεί να αποδεσμευτεί από ένα λίθο

Δ. Καλάθι με πολλαπλά (ή και διπλά) σύρματα, το οποίο μπορεί να συγκροτήσει συγκρίματα, ενώ παράλληλα έχει τη δύναμη να διαστείλει πέριξ του λίθου έναν στενό ουρητήρα

Ε. Καλάθι με υλικό κατασκευής που ανθίσταται σε «τσακίσματα», αντέχει σε κρούσεις από τους διάφορους λιθοτρίπτες και διαστέλλει τον ουρητήρα, όταν ανοίγει εντός του αυλού.

ΣΤ. Συσκευές σύλληψης τύπου «tri sept» ή «graspit», οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα άμεσης απελευθέρωσης του λίθου και μπορούν να λειτουργήσουν, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καθόλου χώρος πίσω μιας συνάθροισης συγκριμάτων λιθοτριψίας σε έναν ενσφηνωμένο λίθο (σύνηθες με τον βαλιστικό λιθοτρίπτη) ή σε ένα λίθο, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά ή προβάλλει στο ουρητηρικό στόμιο

Ζ. Καλάθια με εύκαπτο τελικό άκρο και μικρής διαμέτρου, τα οποία δεν περιορίζουν την κάμψη των εύκαμπτων εργαλείων και δεν μειώνουν τη ροή των πλύσεων, εξασφαλίζοντας καλό οπτικό πεδίο

Η. Καλάθια με ικανοποιητική διάμετρο και στιβαρότητα, ώστε να μπορούν να οδηγηθούν σε έναν δύσκολο ουρητήρα

Θ. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα και να χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση

 

20. Ποιο ουρητηροσκόπιο είναι το καλύτερο;

Α. εργαλεία μεγάλης διαμέτρου (>8,5 Fr), τα οποία χαρακτηρίζονται από

- αξιοπιστία

- ικανοποιητική στιβαρότητα (ώστε να μεταφέρονται οι χειρισμοί στο άκρο τους χωρίς υπερβολική κάμψη και απώλεια του οπτικού πεδίου, με αποτέλεσμα ευκολότερη ενεργητική προώθηση στον ουρητήρα)

- μεγάλο κανάλι εργασίας

- μεγάλο οπτικό πεδίο

- οικονομία που προκύπτει από την μεγαλύτερη αξιοπιστία των ενδοσκοπίων αλλά και την  δυνατότητα χρήσης στιβαρών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων στο μεγάλο κανάλι εργασίας

Β. εργαλεία με μικρή διάμετρο (< 8 Fr), τα οποία 

- σπάνια απαιτούν διαστολή του ουρητήρα

- είναι λιγότερο τραυματικά και δεν είναι πάντα απαραίτητο «stenting» του ουρητήρα

- είναι εύκαμπτα και χρειάζονται για την προώθησή τους παθητική οδήγηση πάνω σε οδηγό-σύρμα

Γ. εύκαπτα ουρητηροσκόπια μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους με τα οποία μπορεί να προσπελαστεί ολόκληρη η αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού

Δ. σε ένα οργανωμένο Ενδοουρολογικό Τμήμα είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλοι οι παραπάνω  τύποι

 

21. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για τη διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων στο ανώτερο ουροποιητικό

Α. παθολογική παχυσαρκία

Β. υπερτροφία του προστάτη

Γ. εγκυμοσύνη

Δ. λήψη αντιπηκτικών

Ε. ενεργός ουρολοίμωξη

ΣΤ. όλα τα παραπάνω

 

22. Ποια η προτιμητέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενή με μονήρη λίθο της νεφρικής πυέλου διαμέτρου 1,5cm;

Α. πυελολιθοτομή

Β. ουρητηροσκόπηση και λιθοθρυψία με Ho:YAG laser

Γ. SWL και τοποθέτηση ουρητηρικού stent

Δ. PNL

Ε. SWL in situ

 

23. Ασθενής με συγγενές μονήρες νεφρό εμφανίζει κοραλλιοειδή λίθο που διακλαδίζεται στον κάτω και μέσο κάλυκα. Υπάρχει ήπια υδρονέφρωση, ενώ η νεφρική λειτουργία είναι ελαφρώς επηρεασμένη. Ποια η προτιμητέα θεραπευτική επιλογή;

Α. PNL

Β. προσεκτική παρακολούθηση με τακτικό έλεγχο με υπερηχογράφημα, κρεατινίνη ορού και γενική ούρων

Γ. ESWL με τοποθέτηση ουρητηρικού stent

Δ. διαδερμική νεφροστομία και στη συνέχεια PNL

Ε. ανατροφική νεφρολιθοτομή

 

24. Ασθενής προσέρχεται με λίθο διαμέτρου 0,8cm στον ανώτερο αριστερό ουρητήρα και συνοδό υδρονέφρωση. Ποια η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση;

Α. ESWL in situ

Β. ESWL με τοποθέτηση ουρητηρικού stent

Γ. χορήγηση ταμσουλοσίνης και παρακολούθηση για 1 μήνα

Δ. URS

Ε. τοποθέτηση ουρητηρικού stent και URS 1 εβδομάδα αργότερα

 

25. Η εξωσωματική λιθοτριψία ΔΕΝ αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε:

Α. Νεφρικούς λίθους με μέγιστη διάμετρο > 2 εκ.

Β.  Ουρητηρικούς λίθους < 1 εκ

Γ. Νεφρικούς λίθους αποτελούμενους από μονοϋδρικό και διϋδρικό οξαλικό ασβέστιο με μέγιστη διάμετρο ως 1.5 εκ.  

Δ. Λίθους κάτω κάλυκα με μέγιστη διάμετρο < 1 εκ

Ε. Λίθους άνω τριτημορίου ουρητήρα

 

26. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούνσ τους κοραλλιοειδείς νεφρικούς λίθους είναι ορθή;

Α. Η ESWL ως μονοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής

Β. Η ESWL πρέπει να αποτελεί το πρώτο θεραπευτικό βήμα και οι άλλες μέθοδοι (π.χ. διαδερμική λιθοτριψία) να ακολουθούν ως συμπληρωματικές.

Γ. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση είναι η θεραπεία εκλογής

Δ. Η εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση με τη χρήση του holmium:YAG laser αποτελεί την πιο μοντέρνα και αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο γι' αυτούς τους λίθους

Ε. Η διαδερμική λιθοτριψία είναι η αρχική θεραπευτική επιλογή, με την ESWL να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, όπου χρειάζεται

 

27. Ποια είναι η κύρια ένδειξη ανοικτής ουρητηρολιθοτομής;

Α. λίθος ανώτερου ουρητήρα > 1cm

Β. λίθος μέσου ουρητήρα > 1 cm

Γ. λίθος κατώτερου ουρητήρα > 1 cm

Δ. λίθοι ουρητήρα που ανθίστανται στην εξωσωματική λιθοθρυψία

Ε. καμία

 

28.  Ασθενής με ευμεγέθη πολύπλοκο κοραλλιοειδή λίθο εμφανίζει σημαντικό υπολειμματικό λιθιασικό φορτίο ύστερα από συνεδρία sandwich PNL. Ποια η προτιμότερη θεραπευτική επιλογή;

Α. ανοικτή νεφρολιθοτομή

Β. εύκαμπτη νεφροσκόπηση

Γ. εύκαμπτη ουρητηρο-νεφροσκόπηση

Δ. παρακολούθηση

Ε. νεφρεκτομή

 

29. Γυναίκα βάρους 140 κιλών προσέρχεται με λίθο νεφρικής πυέλου μεγέθους 4 εκατοστών. Πώς θα την αντιμετωπίσετε;

Α. ESWL in situ

Β. χορήγηση α-blocker

Γ. URS

Δ. πυελολιθοτομή

Ε. χυμόλυση

 

30. Το ποσοστό των ανοικτών επεμβάσεων που εκτελούνται για την αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού με βάση τα διεθνή δεδομένα είναι περίπου:

Α. 1-5%

Β. 5-10%

Γ. 10-15%

Δ. 15-20%

Ε. >20%

 

31. Η αρχική παρακέντηση του επιλεγμένου οπίσθιου κάλυκα, κατά την εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας, πρέπει να γίνεται με τη βελόνα παρακέντησης σε τέτοια θέση, ώστε να σχηματίζει (η βελόνα) με τον κάθετο άξονα του σώματος γωνία περίπου:

Α. 10ο

Β. 30ο

Γ. 50ο

Δ. 60ο

Ε. 70ο

 

Σωστές απαντήσεις

 

1 Δ

9 Β

17 Ε

25 Α

2 Ε

10 Γ

18 Ε

26 Ε

3 Γ

11 Δ

19 Θ

27 Ε

4 Ε

12 Ε

20 Ε

28 Α

5 Δ

13 Δ

21 Ε

29 Δ

6 Δ

14 Δ

22 Ε

30 Α

7 Δ

15 Γ

23 Γ

31 Β

8 Β

16 Ε

24 Α

32