Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με σύγχρονη προστασία/αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας

Συγγραφείς

Αλιβιζάτος Γεράσιμος, Διευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Αθανασόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστήμιου Πατρών με εξειδίκευση στη Νευροουρολογία και Ουροδυναμική

Αποστολίδης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Μητρόπουλος Διονύσης, Καθηγητής Ουρολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιμένης Πέτρος, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χατζηχρήστου Δημήτρης, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Πρόλογος του Επιμελητή της έκδοσης

Η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη και η στυτική δυσλειτουργία αποτελούν δύο από τα συχνότερα «αντρικά προβλήματα» που αντιμετωπίζει ο Ουρολόγος στην καθημερινή ιατρική του πράξη. Και νιώθει δικαιολογημένα ότι είναι θέματα που γνωρίζει καλά να χειριστεί. Σε αυτό συνεισφέρουν τα μέγιστα τόσο η επιστημονική γνώση που έχει κατακτηθεί πάνω στις παθήσεις, όσο και οι πολλαπλές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές που, δοκιμασμένες πια στον χρόνο, παρέχουν εγγυήσεις μεγάλης αποτελεσματικότητας και εξαιρετικής ασφάλειας για τον ασθενή.

Την τελευταία 10ετία, όλες οι επιδημιολογικές μελέτες συγκλίνουν στο κοινό συμπέρασμα, ότι οιδύο παθήσεις συνυπάρχουν σε σημαντικό αριθμό αντρών, ενώ η βασική έρευνα προσέφερε επαρκή δεδομένα, ώστε να αναπτυχθούν θεωρίες για κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς. Οι θεωρίες αυτές καθημερινά δοκιμάζονται σε πληθώρα ερευνητικών δημοσιεύσεων· χάρη στο γεγονός αυτό, ευελπιστούμε ότι τελικά θα περιγράψουν με ακρίβεια τον κοινό μηχανισμό πρόκλησης συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό λόγω υπερτροφίας προστάτη και στυτικής δυσλειτουργίας.

Συγχρόνως με την βασική έρευνα, πληθώρα δημοσιεύσεων κλινικών μελετών διερεύνησε τις επιπτώσεις των θεραπευτικών επιλογών για την υπερτροφία προστάτη στη σεξουαλική ζωή των αντρών. Τα αποτελέσματά των ποικίλλουν, κυρίως εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μελέτη σχεδιασμένη ειδικά να διερευνήσει, πρωτίστως ή αποκλειστικά, την επίπτωση οποιασδήποτε θεραπείας για ΚΥΠ στη σεξουαλική λειτουργία. Μέσα σε αυτό το κλίμα αιωρούμενων ερωτημάτων, σειρά κλινικών δοκιμών τεκμηρίωσε τη θετική επίδραση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 στη συμπτωματολογία του κατώτερου ουροποιητικού σε ασθενείς με υπερτροφία του προστάτη και οδήγησε έναν εξ αυτών, την ταδαλαφίλη, στην επίσημη έγκριση για την αντιμετώπιση των LUTS. Ενώ αρχικά πολλοί Ουρολόγοι υπήρξαν δύσπιστοι, οι δημοσιεύσεις και η κλινική πράξη επιβεβαιώνουν το γεγονός μιας ακόμη θεραπευτικής επιλογής για άντρες με διαταραχές ούρησης λόγω ΚΥΠ, που μάλιστα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πιθανά προβλήματα στύσης.

Το ΙΜΟΠ, απαντώντας στις παραπάνω επιστημονικές προκλήσεις, οργάνωσε για πρώτη φορά στη χώρα μας Ομάδα Ομοφωνίας, σύμφωνα με τις Διεθνείς πρακτικές και μεθοδολογία, η οποία εργάστηκε με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια επί 2 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει στην Ελληνική Ουρολογική Κοινότητα τις «Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με σύγχρονη προστασία/αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας». Αποτελεί εξαιρετική τιμή για το ΙΜΟΠ η συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων Ουρολόγων με διεθνή καταξίωση στην Ομάδα Ομοφωνίας και στην παρούσα έκδοση.

Αλλά μεγαλύτερη τιμή θα αποτελέσει για όλους τους συντελεστές, αν το βιβλίο αυτό βοηθήσει τον Έλληνα Ουρολόγο να διασαφηνίσει ερωτήματα και να τεκμηριώσει την καθημερινή του ιατρική πρακτική.

Δημήτρης Χατζηχρήστου

Καθηγητής Ουρολογίας