ΚΥΠ

 

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη χρήση του laser διουρηθρικά είναι σωστή:

Α. Μπορεί να μειώσει τον όγκο του προστάτη έως και 45%

Β. Μπορεί να  μειώσει το IPSS μεταξύ 60 με 92%

Γ. Μπορεί να ελαττώσει το υπόλειμμα ούρων κατά 60-88%

Δ. Οι σωστές απαντήσεις είναι οι Α και Β

Ε. Όλες οι απαντήσεις Α , Β , Γ είναι σωστές

 

2. Επιπλοκές από επέμβαση με KTP/Greenlight είναι οι:

Α. Ακράτεια ούρων <1%

Β. Στένωμα ουρήθρας <1%

Γ. Ουρολοίμωξη 15-20%

Δ. Σωστές απαντήσεις είναι οι Α και Β

Ε. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές

 

3. Οριακοί παράγοντες που καθιστούν πιο πιθανή την αποτυχία με α-blocker είναι οι εξής:

Α. Μέγεθος προστάτη > 50ml

B. Qmax < 15 ml/s

Γ. PSA > 2,5ng/ml

Δ. Κανένα από τα παραπάνω

Ε. Όλα τα παραπάνω

 

4. Η χρήση laser διουρηθρικά :

Α. Δεν επηρεάζει δραστικά τη στυτική λειτουργία

Β. Προκαλεί παλίνδρομη εκσπερμάτιση σε ποσοστό 12-56% (Greenlight)

Γ. Δεν αποκλείει την πιθανότητα λήψης βιοψιών

Δ. Τα Α και Β είναι σωστά

Ε. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

 

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Α. Η πιθανότητα παρουσίας CaP σε εκτομή αδενώματος με TURP είναι 5-7%

Β. Μέσα σε 3 έτη, οι μισοί σχεδόν ασθενείς διακόπτουν την αγωγή με α-blocker

Γ. Η χρήση laser μπορεί να αυξήσει το Q max έως και 23 ml/s

Δ. Οι Β και Γ είναι σωστές

Ε. Οι Α, Β, Γ είναι σωστές

 

6. Τα αντιμουσκαρινικά σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες στους άντρες:

Α. Έχουν αντένδειξη να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ύπαρξης απόφραξης

Β. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως ύπαρξης και βαρύτητας απόφραξης

Γ. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σχετικά άφοβα, όταν συνυπάρχει ΟΑΒ, μιας και υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πρόκλησης επίσχεσης (2%)

Δ. Έχουν απόλυτα κριτήρια αναφορικά με τον βαθμό απόφραξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Ε. Δεν έχουν καμία θέση στη θεραπεία  των αντρών με ΟΑΒ

 

7. Οδηγίες EAU για τα συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού (LUTS) σε άντρες με καλοήθη διόγκωση του προστάτη (BPE)

Α. Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την αντιμετώπιση πρώτης γραμμής

Β. Ο συνδυασμός α-αποκλειστή και αναστολέα της 5α-αναγωγάσης αποτελεί την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των ασθενών υψηλού κινδύνου για εξέλιξη της «νόσου»

Γ. Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί δεύτερης γραμμής αντιμετώπιση των LUTS-BPE, σε αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής

Δ. Σωστά τα 2 και 3

 

8. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους ΔΕΝ αποτελεί μέθοδο αφαίρεσης του

καθετήρα Foley;

Α. Υπερπλήρωση του μπαλονιού

Β. Διατομή του αυλού πλήρωσης του μπαλονιού

Γ. Διάτρηση του μπαλονιού μέσω του αυλού πλήρωσης

Δ. Διορθική, υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη, διάτρηση του μπαλονιού

Ε. Ήπιος, συνεχής, ελκυσμός

ΣΤ. Μέσω υπερηβικής κυστεοτομής

 

9. Στις επιπλοκές της διακυστικής προστατεκτομής, η ανάγκη για μετάγγιση αίματος είναι περίπου:

Α. < 1%

Β. <5%

Γ. 5‐15%

Δ. >30%

 

10. Το ποσοστό επανεπέμβασης, λόγω νεο‐εμφανιζόμενης απόφραξης, ύστερα από διακυστική προστατεκτομή είναι περίπου:

Α. όσο και ύστερα από διουρηθρική προστατεκτομή

Β. όσο και ύστερα από προστατεκτομή με greenlight laser

Γ. 1‐2%

Δ. 10‐20%

 

11 . Η θνησιμότητα ύστερα από διουρηθρική προστατεκτομή στον 21 αιώνα είναι:

Α. <1%

Β. 1‐2%

Γ. 3‐5%

Δ. >5%

 

12. Η πιο συχνή επιπλοκή ύστερα από greenlight laser προστατεκτομή είναι:

Α. η μετάγγιση αίματος

Β. τα επίμονα ερεθιστικά συμπτώματα κατά την ούρηση

Γ. η στυτική δυσλειτουργία

Δ. η ακράτεια των ούρων

 

13. Αλλαγή συνταγογράφησης από πρωτότυπους σε γενόσημους αναστολείς της 5α‐αναγωγάσης μπορεί να:

Α. Μειώσουν το PSA

Β. Να αυξήσουν το PSA, εάν ο ασθενής λάμβανε πρωτότυπο σκεύασμα μέχρι την αλλαγή φαρμάκου

Γ. Να βελτιώσουν τη ροή ούρησης

Δ. Να μειώσουν το IPSS σκορ

Ε. Να μειώσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με το πρωτότυπο

 

14. Αλλαγή συνταγογράφησης από πρωτότυπους σε γενόσημους α‐αδρενεργικούς αναστολείς σε ασθενείς με ΚΥΠ μπορεί να:

Α. Αυξήσουν τη ροή

Β. Μειώσουν το υπολοιπόμενο ούρησης

Γ. Μειώσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες

Δ. Μειώσουν το IPSS σκορ

Ε. Κανένα από τα παραπάνω

 

15. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη διπολική TUR-P

Α. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος του TUR-συνδρόμου

Β. Κάποιες μελέτες αποδεικνύουν ότι η διεγχειρητική αιμορραγία είναι μικρότερη από ό,τι η μονοπολική TUR-P

Γ. Το υγρό που χρησιμοποιείται κατά την εκτομή είναι ο φυσιολογικός ορός

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

16. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη μονοπολική TUR-P

Α. Η θνητότητα είναι περίπου 3%

Β. Το σύνδρομο μετά TUR-P ανέρχεται στο 3-4%

Γ. Η μετάγγιση αίματος είναι απαραίτητη στο 5% περίπου

Δ. Το ποσοστό της παλίνδρομης εκσπερμάτισης είναι 30%

 

17. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:

Α. Το ποσοστό της στυτικής δυσλειτουργίας μετά TUR-P ανέρχεται στο 40%

Β. Το ποσοστό της παλίνδρομης εκσπερμάτισης μετά TUR-P ανέρχεται στο 40%

Γ. Η διπολική TUR-P παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά παλίνδρομης εκσπερμάτισης

Δ. Η TUR-P δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στη στυτική λειτουργία

 

18. Τα μακρόχρονα αποτελέσματα μετά TUR-P χαρακτηρίζονται:

Α. Σημαντική βελτίωση του Qmax στο 40-50% των περιπτώσεων

Β. 8-10% των ασθενών θα υποβληθούν σε επανάληψη της TUR-P μέσα σε 12 χρόνια

Γ. Όλα τα παραπάνω

Δ. Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων στο 20-30% των περιπτώσεων

 

19. Στην καλοήθη υπερπλασία προστάτη, η μεταβατική ζώνη έχει περιοχές στον υπέρηχο:

Α. Υπόηχες

Β. Ισόηχες

Γ. Υπέρηχες

Δ. Μεικτής ηχογένειας

Ε. Όλα τα παραπάνω

ΣΤ. Κανένα από τα παραπάνω

 

20. Τι από τα παρακάτω είναι λάθος για τους Α-υποδοχείς (AR):

Α. Οι  αARs είναι οι κυρίαρχοι υποδοχείς στον προστάτη 

Β. Οι α1DARs είναι οι κυρίαρχοι υποδοχείς στον εξωστήρα

Γ. Η σιλοδοσίνη έχει μεγαλύτερη εκλεκτικότητα με τους αARs, σε σχέση με τους αARs και τους α1DARs

Δ. Η αλφουζοσίνη έχει μεγαλύτερη εκλεκτικότητα με τους αARs, σε σχέση με τους αARs αλλά όχι τους α1DARs

 

21. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τους α-αδρενεργικούς αποκλειστές:

Α. Διαφέρουν σημαντικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους

Β. Επιτυγχάνουν βελτίωση των συμπτωμάτων (IPSS) κατά 40-50%

Γ. Επιτυγχάνουν βελτίωση της ροής κατά 40-50%

Δ. Δεν μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης των συμπτωμάτων

 

22. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για τους α-αδρενεργικούς αποκλειστές:

Α. Το σύνδρομο της διεγχειρητικής χαλαρής ίριδας (intraoperative floppy iris syndrome) οφείλεται στην παρουσία των αAR στην ίριδα

Β. Ο κίνδυνος εμφάνισης παλίνδρομης εκσπερμάτισης δεν είναι ίδιος για όλους τους α-blockers

Γ. Η αδυναμία, η ζάλη και η ορθοστατική υπόταση είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση των α-blockers

Δ. Η αλφουζοσίνη, ταμσουλοζίνη και σιλοδοσίνη είναι υπερεκλεκτικοί α-blockers, ενώ η δοξαζοσίνη και τεραζοσίνη δεν είναι

 

23. Για τη διερεύνηση των LUTS με U/S θα πρέπει (σημειώστε το πιο σωστό)

Α. Να γίνει U/S έλεγχος μόνο του κατώτερου ουροποιητικού

Β. Να γίνει U/S έλεγχος του κατώτερου ουροποιητικού μόνο μετά την ούρηση, ώστε να μετρηθεί ο όγκος του προστάτη και το υπόλειμμα ούρων

Γ. Να μην παραλείπεται ποτέ η απεικόνιση του ανώτερου ουροποιητικού

Δ. Η κύστη να περιέχει τουλάχιστον 350ml, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα

 

24. Το υπόλειμμα των ούρων

Α. Θα πρέπει να αξιολογείται πάντοτε

Β. Θα πρέπει να μετριέται με καθετήρα, για να είναι αξιόπιστο

Γ. Θα πρέπει να μετριέται ύστερα από μία ούρηση με όγκο πάνω από 300ml

Δ .Όλα είναι σωστά

Ε. Όλα είναι λάθος

 

25. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού και οι λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις

Α. Θέτουν τη διάγνωση μιας ουρολογικής πάθησης

Β. Αφού εκτελεστούν όλες, στη συνέχεια ο γιατρός τις μελετά και θέτει τη διάγνωση

Γ. Στοχεύουν στην απάντηση συγκεκριμένων διαγνωστικών ερωτημάτων, προκειμένου να συγκλίνουμε ή να απομακρυνθούμε από μία διάγνωση

Δ. Όλα είναι σωστά

Ε. Όλα είναι λάθος

 

26. Τα αποτελέσματα της φωτοεκλεκτικής εξάχνωσης του προστάτη (PVP) με το KTP (green lightlaser:

Α. Είναι ισοδύναμα της διουρηθρικής προστατεκτομής (TURP)

Β. Είναι ισοδύναμα της διουρηθρικής προστατεκτομής (TURP) αλλά όχι και της ανοικτής προστατεκτομής

Γ. Είναι ικανοποιητικά μόνο σε προστάτες μικρότερους από 50ml

Δ. Είναι ισοδύναμα της φαρμακευτικής αγωγής με α-αδρενεργικούς αναστολείς

Ε. Δεν μπορούν να αξιολογηθούν ακόμη, γιατί η μέθοδος είναι νέα

 

27. H φωτοεκλεκτική εξάχνωση του προστάτη (PVP) με το KTP (green lightlaser:

Α. Είναι ασφαλής μέθοδος αλλά το πρόβλημα του συνδρόμου της διουρηθρικής εκτομής (TURP syndrome) παραμένει

Β. Είναι πρακτικά μία αναίμακτη μέθοδος, και ο καθετήρας παραμένει συνήθως λιγότερο από 24 ώρες

Γ. Πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικών ινών Laser ευθείας εκπομπής

Δ. Πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικών ινών Laser πλάγιας εκπομπής, και απαιτείται η χρήση του ρεζεκτοσκοπίου για την επίτευξη αιμόστασης

Ε. Έχει μεγάλη καμπύλη εκμάθησης

 

 

Σωστές απαντήσεις

 

1 Β

9 Γ

17 Δ

25 Γ

2 Α

10 Γ

18 Γ

26 Α

3 Δ

11 Α

19 Ε

27 Β

4 Ε

12 Β

20 Δ

28

5 Δ

13 Β

21 Β

29

6 Γ

14 Ε

22 Δ

30

7 Δ

15 Δ

23 Γ

31

8 Ε

16 Β

24 Ε

32