Νευροουρολογία – Ακράτεια ούρων

1. Η αρχική κλινική εκτίμηση των ασθενών με ακράτεια προσπάθειας ύστερα από

προστατεκτομή πρέπει να περιλαμβάνει:

A. ουροδυναμική μελέτη

B. ημερολόγιο ούρησης

Γ. ουρηθροκυστεοσκόπηση

Δ. κυστεογραφία

 

2. Αναφορικά με τη δουλοξετίνη, ποιο είναι σωστό:

Α. Είναι αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης‐νοραδρεναλίνης

B. Έχει λάβει έγκριση για την αντρική ακράτεια προσπάθειας εδώ και 3 χρόνια

Γ. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑU, περιλαμβάνεται σύσταση για τη θεραπεία της αντρικής ακράτειας προσπάθειας με δουλοξετίνη

Δ. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργειά της είναι η δυσκοιλιότητα

 

3. Από τα ακόλουθα sling system ΔΕΝ προκαλεί απόφραξη:

Α. Remeex system

B. Invance sling

Γ. AdVance sling

Δ. Argus system

 

4. Μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της σοβαρής ακράτειας προσπάθειας είναι:

A. η έγχυση διογκωτικών υλικών

B. η τοποθέτηση ενός επαναρυθμιζόμενου sling

Γ. η τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα

Δ. η τοποθέτηση του Pro‐Act‐System

 

5. Για την αντιμετώπιση της ακράτειας προσπάθειας ύστερα από προστατεκτομή ποιο είναι σωστό:

A. τα μακροχρόνια αποτελέσματα των εγχυόμενων διογκωτικών υλικών είναι πολύ καλά

B. το Invance system αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη σοβαρού βαθμού ακράτεια

Γ. η χειρουργική θεραπεία είναι η πρώτης γραμμής μέθοδος για την αντιμετώπιση της ακράτειας μετά προστατεκτομή μέσα στους 6‐12 πρώτους μήνες

Δ. ο συνδυασμός ασκήσεων πυελικού εδάφους με δουλοξετίνη έδειξε να πλεονεκτεί της μονοθεραπείας με ασκήσεις πυελικού εδάφους

 

6. Η μεικτή ακράτεια επηρεάζει την ποιότητα ζωής:

Α. Λιγότερο από την επιτακτική ακράτεια

Β. Περισσότερο από την επιτακτική ακράτεια

Γ. Το ίδιο με την επιτακτική ακράτεια

 

7. Το ποσοστό της μεικτής ακράτειας σε σχέση με την ακράτεια συνολικά στις γυναίκες είναι:

Α. 42%

Β. 11%

Γ. 29%

 

8. Όταν υπάρχει μεικτή ακράτεια και ο αυχένας της κύστης είναι ανοιχτός, η καλύτερη χειρουργική αντιμετώπιση είναι:

Α. Τοποθέτηση σφενδόνης στο επίπεδο του αυχένα της ουροδόχου κύστης

Β. Κολποανάρτηση κατά Burch

Γ. Τοποθέτηση σφενδόνης χωρίς τάση στη μέση ουρήθρα

 

9. Στη μεικτή ακράτεια, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εγκράτειας συνιστούν:

Α. Εξειδικευμένο έλεγχο και αντιμετώπιση

Β. Αντιμετώπιση του πλέον ενοχλητικού συμπτώματος πρώτα

Γ. Λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους ως θεραπεία πρώτης γραμμής

Δ. Β+Γ

 

10. Η επιστημονική βάση για τη χειρουργική θεραπεία της μεικτής ακράτειας αφορά:

Α. Στην ενεργοποίηση των αισθητικών ινών της ουρήθρας από τα διαφεύγοντα ούρα

Β. Στην ενεργοποίηση της σύσπασης του εξωστήρα μέσω διεγερτικού ουρηθροκυστικού αντανακλαστικού

Γ. Και στα δύο παραπάνω

Δ. Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό

 

11. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή για τα αντιχολινεργικά;

Α. Όλα τα αντιχολινεργικά είναι το ίδιο καλά ανεκτά από τους ασθενείς

Β. Η δαριφενακίνη και η οξυβουτυνίνη παρουσιάζουν το δυσμενέστερο προφίλ

ανεκτικότητας από τους ασθενείς

Γ. Η οξυβουτυνίνη κατέχει το υψηλότερο ποσοστό απόσυρσης ασθενών από τις κλινικές μελέτες

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

12. Τα αντιχολινεργικά σε θεραπευτικές δόσεις:

Α. Δρουν κυρίως στον εξωστήρα μυ αλλά προκαλούν σε μικρό μόνο ποσοστό επίσχεση ούρων

Β. Δρουν στη φάση αποθήκευσης των ούρων

Γ. Αυξάνουν τη χωρητικότητα της κύστης και περιορίζουν την επιτακτικότητα ούρησης, τη συχνουρία και την ακράτεια ούρων

Δ. Β+Γ είναι σωστά

 

13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Α. Ο μουσκαρινικός υποδοχέας τύπου 3 παίζει τον βασικό ρόλο στη φυσιολογική σύσπαση του εξωστήρα

Β. Η διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού μεταβάλλεται σε νευρολογικές παθήσεις και με την πάροδο της ηλικίας

Γ. Η οξυβουτυνίνη μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες, τον ύπνο και το

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

14. Η εκλεκτικότητα των αντιμουσκαρινικών σε επίπεδο υποδοχέων:

Α. Είναι μεγαλύτερη για την οξυβουτυνίνη

Β. Είναι μεγαλύτερη για τη δαριφενακίνη

Γ. Είναι μεγαλύτερη για την τολτεροδίνη

Δ. Κανένα από τα παραπάνω

 

15. Για την πρόληψη ακράτειας μετά ριζική προστατεκτομή η επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους πρέπει να αρχίζει

Α. 2 εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του καθετήρα

Β. προεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά

Γ. 1 μήνα μετά το χειρουργείο

Δ. 3 μήνες μετά το χειρουργείο

 

16. Προκειμένου ένας ασθενής να μειώσει τα επεισόδια ακράτειας μετά ριζική

προστατεκτομή, θα τον συμβουλεύατε να:

Α. Εφαρμόζει την αυτομάλαξη της ουρήθρας (bulbar urethral massage) μετά την ούρηση

Β. Να θεραπεύσει τη δυσκοιλιότητα του

Γ. Να ελαττώσει το αλκοόλ

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

17. Η φυσιοθεραπευτική προσέγγιση της ακράτειας μετά ριζική προστατεκτομή

περιλαμβάνει

Α. τις ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους

Β. την επανεκπαίδευση της κύστης

Γ. τη βιοανάδραση

Δ. όλα τα παραπάνω

 

18. Σε ακράτεια μετά ριζική προστατεκτομή η διάρκεια ενός προγράμματος

αποκατάστασης των μυών του πυελικού εδάφους είναι

Α. 3 εβδομάδες

Β. 8 εβδομάδες

Γ. 12 εβδομάδες

Δ. Περισσότερη από 18 εβδομάδες

 

19. Αλλαγή συνταγογράφησης από πρωτότυπα σε γενόσημα αντιχολινεργικά μπορεί να:

Α. Αυξήσει τα επεισόδια ακράτειας

Β. Αυξήσει την ξηροστομία

Γ. Αυξήσει την συχνουρία

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

20. Ο επεμβατικός ουροδυναμικός έλεγχος ενδείκνυται σε:

Α. Ασθενείς με ακράτεια ούρων ανεξάρτητα της παρουσίας δυσουρικών ενοχλημάτων

Β. Άντρες ασθενείς με συμπτώματα μη επιπλακείσας υποκυστικής απόφραξης

Γ. Ασθενείς με μεικτή ακράτεια ούρων πριν από προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

21. Ο ουροδυναμικός έλεγχος σε ακράτεια μετά προστατεκτομή ενδείκνυται, όταν υποπτευόμαστε:

Α. Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια

Β. Υπερλειτουργία του εξωστήρα

Γ. Παρουσία συμπτωμάτων ενδεικτικών μεικτής ακράτειας

Δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

 

22. Σε νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού:

Α. Η υπερλειτουγία του εξωστήρα με φυσιολογική λειτουργία του έξω σφιγκτήρα είναι το συνηθέστερο ουροδυναμικό εύρημα σε πολλαπλή σκλήρυνση

Β. Η υπολειτουργία του εξωστήρα με φυσιολογική λειτουργία του έξω σφιγκτήρα είναι το συνηθέστερο ουροδυναμικό εύρημα σε πολλαπλή σκλήρυνση

Γ. Η υπολειτουργία του εξωστήρα με δυσυνέργεια του έσω ή έξω σφιγκτήρα είναι το συνηθέστερο ουροδυναμικό εύρημα σε πολλαπλή σκλήρυνση

Δ. Έχει ένδειξη ο ουροδυναμικός έλεγχος για την εκτίμηση της κατάστασης του κατώτερου ουροποιητικού και πριν από την εφαρμογή κάθε νέας μορφής θεραπείας

 

23. Στη χειρουργική αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων:

Α. Η μορφολογία του αυχένα δεν έχει σημασία για το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης

Β. Η ύπαρξη υπερδραστήριου εξωστήρα δεν είναι αντένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση της ακράτειας από προσπάθεια

Γ. Η μέτρηση των ουρηθρικών πιέσεων δεν έχει σημασία για την επιλογή της χειρουργικής παρέμβασης

Δ. Η ύπαρξη κυστεοκήλης επηρεάζει το είδος χειρουργικής παρέμβασης

 

24. Η μεικτή ακράτεια των ούρων θεωρείται ότι, σε σχέση με την ακράτεια από προσπάθεια, επηρεάζει την ποιότητα ζωής:

Α. περισσότερο

Β. λιγότερο

Γ. το ίδιο

Δ. δεν υπάρχουν στοιχεία

 

25. Με την αύξηση της ηλικίας, το ποσοστό ακράτειας ούρων από προσπάθεια:

Α. αυξάνει

Β. παραμένει το ίδιο

Γ. ελαττώνεται

Δ. δεν υπάρχουν στοιχεία

 

26. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ακράτεια ούρων:

Α. Η απώλεια βάρους σε σοβαρά υπέρβαρες γυναίκες μπορεί να βελτιώσει την ακράτεια από έπειξη σε ίδιο βαθμό με την ακράτεια προσπαθείας

Β. Η επανεκπαίδευση της κύστης μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις μεικτής ακράτειας

Γ. Η μείωση πρόσληψης καφεΐνης, σε συνδυασμό με επανεκπαίδευση της κύστης, είναι πιο αποτελεσματική από την επανεκπαίδευση της κύστης μόνο

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

27. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ακράτεια ούρων:

Α. Η φυσικοθεραπεία συστήνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για κάθε τύπο ακράτειας

Β. Η φυσικοθεραπεία συστήνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής μόνο για την ακράτεια από προσπάθεια

Γ. Η φυσικοθεραπεία, σε συνδυασμό με βιοανάδραση, συστήνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για κάθε τύπο ακράτειας

Δ. Τόσο ο μαγνητικός όσο και ο επιφανειακός εξωτερικός ηλεκτροερεθισμός υπερέχουν της εικονικής θεραπείας στην αποκατάσταση της ακράτειας

 

28. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ακράτεια ούρων:

Α. Η οιστρογονοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εγκράτειας

Β. Η αντιχολινεργική θεραπεία είναι αποτελεσματική στη μεικτή ακράτεια

Γ. Η μεικτή ακράτεια ούρων είναι ευνοϊκός προγνωστικός παράγοντας στη χειρουργική αντιμετώπιση της ακράτειας

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

29. Όταν λέμε μεικτή ακράτεια, εννοούμε:

Α.  Ακράτεια από προσπάθεια και επιτακτικότητα

Β. Ακράτεια από προσπάθεια και επιτακτική ακράτεια

Γ. Ακράτεια από υπερκινητικότητα της ουρήθρας και από σφιγκτηριακή ανεπάρκεια

 

30. Η δοκιμασία των μάκτρων (pad test)

Α. Δείχνει αντικειμενικά τη βαρύτητα της ακράτειας

Β. Δείχνει το είδος της ακράτειας

Γ. Τίποτε από τα πιο πάνω

 

31.Το Q-tip test

Α. Αξιολογεί τη βαρύτητα της ακράτειας

Β. Δείχνει εάν πρέπει να γίνει πλήρης ουροδυναμική μελέτη

Γ. Δείχνει την ύπαρξη υπερκινητικότητας της ουρήθρας

 

32. Το κατά πόσο ένα φάρμακο επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα εξαρτάται

Α. Από το εάν περνά τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό

Β. Από τη λιποφιλικότητά του

Γ. Το Α+Β

Δ. Τίποτε από τα παραπάνω

 

33. Η ξηροστομία είναι παρενέργεια των αντιχολινεργικών

Α. Πολύ συχνά σοβαρή που οδηγεί σε διακοπή της θεραπείας

Β.  Είναι συχνή αλλά συνήθως ήπια, και οι ασθενείς την ανέχονται, εφόσον έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα από τη θεραπεία

Γ. Είναι σπάνια

 

34. Τα αντιχολινεργικά έχουν:

Α. Παρόμοια αποτελεσματικότητα

Β. Διαφορετικό προφίλ ασφάλειας και ανοχής

Γ.  Α+Β  είναι σωστά

 

35. Ποια είναι η ιδανική ελάχιστη διάρκεια καταγραφής στο ημερολόγιο ούρησης;

Α. 1 ημέρα

Β. 3 ημέρες

Γ. 7 ημέρες

Δ. 10 ημέρες

 

36. Ποιος είναι ο ορισμός της νυκτερινής πολυουρίας;

Α. Αποβολή > 20% του όγκου ούρων 24ώρου κατά τη νύκτα σε νεαρούς ενήλικες

Β.  Αποβολή > 33% του όγκου ούρων 24ώρου κατά τη νύκτα σε νεαρούς ενήλικες

Γ. Αποβολή > 20% του όγκου ούρων 24ώρου κατά τη νύκτα σε ενήλικες >65 ετών

Δ. Αποβολή > 33% του όγκου ούρων 24ώρου κατά τη νύκτα σε ενήλικες >65 ετών

Ε. Α+Δ

ΣΤ. Β+Γ

 

37. Στον υπολογισμό της νυκτουρίας θα πρέπει:

Α. Να υπολογίζονται όλες οι ουρήσεις μετά τη νυκτερινή κατάκλιση

Β. Να υπολογίζεται και η πρώτη ούρηση της επόμενης μέρας

Γ. Να υπολογίζεται ο αριθμός των ουρήσεων στη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου

Δ. Να υπολογίζεται ο αριθμός των ουρήσεων στη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου που ακολουθούν και ακολουθούνται από ύπνο

 

38. Η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια από την ενδοκυστική χορήγηση ΒΟΤΟΧ είναι:

Α. Η ανάπτυξη αντισωμάτων/ανοχής

Β. Η ανάγκη χρήσης διαλειπόντων καθετηριασμών μετεγχειρητικά

Γ. Η εμφάνιση γενικευμένης μυϊκής αδυναμίας

Δ. Η αυξημένη συχνότητα ουρολοιμώξεων

 

39. Η ενδοκυστική ένεση ΒΟΤΟΧ:

Α. Είναι εξίσου αποτελεσματική σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και κακώσεις νωτιαίου μυελού

Β. Είναι εξίσου αποτελεσματική στις 200 και 300 μονάδες

Γ. Είναι αποτελεσματική σε επαναληπτική χορήγηση

Δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

 

40. Τα καταλληλότερα αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση του μυκοπλάσματος ούρων είναι:

Α. Οι τετρακυκλίνες

Β. Οι κινολόνες

Γ. Οι μακρολίδες

Δ. Οι κεφαλοσπορίνες

 

41. Τι περιλαμβάνει η αδρή νευρολογική εκτίμηση του πυελικού εδάφους;

Α. Το βολβοσηραγγώδες αντανακλαστικό

Β. Τον ακούσιο τόνο του σφιγκτήρα του πρωκτού

Γ. Τον εκούσιο τόνο του σφιγκτήρα του πρωκτού

Δ. Την αισθητικότητα του περινέου

Ε. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

 

42. Ποιο από τα παρακατω είναι σωστά για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπερδραστήριας κύστης;

Α. Η φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους αποτελεί θεραπεία β΄ γραμμής σε αποτυχία της αντιχολινεργικής αγωγής

Β.  Ο νευροερεθσιμός των ιερών ριζών αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία β΄ γραμμής

Γ. Οι διαστολές ουρήθρας έχουν υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης

Δ. Η ενδοκυστική ένεση αλλαντικής τοξίνης αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία β΄ γραμμής

 

43. Επιλέξτε το σωστό

Α. Οι διαλείποντες καθετηριασμοί εκτελούνται πάντα μετά την ούρηση για την κένωση και μέτρηση του υπολείμματος

Β. Εάν ο ασθενής καταφέρνει και αδειάζει την κύστη του, αποκλείεται να χρειαστεί διαλείποντες καθετηριασμούς

Γ. Χρησιμοποιείται καθετήρας, όσο πιο λεπτός γίνεται, για την αποφυγή τραυματισμών της ουρήθρας

Δ. Είναι απαραίτητη η αυξημένη λήψη υγρών (πάνω από 2,5 λίτρα ημερησίως) για τον περιορισμό των ουρολοιμώξεων

Ε. Όλα είναι λάθος

ΣΤ. Όλα είναι σωστά

 

44.Οι ασθενείς που καθετηριάζονται θα πρέπει:

Α. να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη

Β. να κάνουν Κ/α ούρων ανά μήνα και να λαμβάνουν αγωγή σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα

Γ. να λαμβάνουν αντιβιοτική αγωγή, μόνο όταν εκδηλωθεί κλινική ουρολοίμωξη και υπάρχουν ανάλογα συμπτώματα

Δ. να κάνουν Κ/α ούρων επιτήρησης ανά 3μηνο και να την χρησιμοποιούν ως θεραπευτικό όπλο, όταν εκδηλωθεί ουρολοίμωξη

 

45. Επιλέξτε το σωστό για τους διαλείποντες καθετηριασμούς

Α. Η καθαρή τεχνική συνίσταται στην πολλαπλή χρήση του ίδιου καθετήρα που πλένεται και τοποθετείται με καθαρά, πλυμένα χέρια

Β. Η στείρα τεχνική είναι η καλύτερη, καθώς περιορίζει την πιθανότητα ουρολοίμωξης

Γ. Η άσηπτη τεχνική προϋποθέτει τον καθαρισμό της γεννητικής περιοχής με ισχυρό αντισηπτικό πριν από κάθε καθετηριασμό

Δ. Όλα είναι σωστά

Ε. Όλα είναι λάθος

 

46. Σε παιδιά με ανθεκτική νυκτερινή ενούρηση στη θεραπεία αφύπνισης και δεσμοπρεσσίνη:

Α. Νυκτερινή πολυουρία

Β. Το 44% έχει υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας

Γ. Διαταραχές αφύπνισης

Δ. Δεν εφαρμόστηκε σωστά η θεραπεία

 

47. Ο μυς του πυελικού εδάφους που ΔΕΝ φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εγκράτεια των ούρων είναι:

Α. Ο ηβοπερινεϊκός μυς (puboperinealis)

Β. Ο ηβο‐ορθικός μυς (puborectalis)

Γ. Ο ορθο‐ουρηθρικός μυς (rectourethralis)

Δ. Ο ηβοκοκκυγικός μυς (pubococcyggealis)

Ε. Α+Δ

 

48. O σφιγκτήρας της ουρήθρας:

Α. Αποτελείται από γραμμωτές μυϊκές ίνες διατεταγμένες κυκλοτερώς

Β. Αποτελείται από λείες μυϊκές ίνες διατεταγμένες ως ημικύκλιο

Γ. Περιέχει τόσο γραμμωτές όσο και λείες μυϊκές ίνες σε δύο στιβάδες

Δ. Οι μυϊκές ίνες είναι ταχείας συσπάσεως (fast twitch)

Ε. Α+Γ

 

49. Στην ακράτεια ούρων από προσπάθεια ΔΕΝ ισχύει

Α. Η μορφολογία του αυχένα έχει σημασία για το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης

Β. Η  ύπαρξη υπερδραστήριου εξωστήρα είναι αντένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση της ακράτειας από προσπάθεια

Γ. Η μέτρηση των ουρηθρικών πιέσεων έχουν σημασία για την επιλογή της χειρουργικής παρέμβασης

Δ. Η κολποαναρτήσεις διορθώνουν και την κυστεοκήλη

Ε. Η ύπαρξη κυστεοκήλης δεν επηρεάζει το είδος χειρουργικής παρέμβασης

 

50. Ύστερα από αποκατάσταση κυστεοκήλης με πλέγμα το ποσοστό de nuovo ακράτειας από πρoσπάθεια είναι:

Α.  5%

Β. 10%

Γ.  30%

Δ.  50%

Ε.  60%

 

Σωστές απαντήσεις

1 Β

9 Δ

17 Δ

25 Γ

33 Β

41Ε

49 Β

2 Α

10 Γ

18 Δ

26 Δ

34 Γ

42 Β

50 Β

3 Γ

11 Γ

19 Δ

27 Α

35 Β

43 Ε

 

4 Γ

12 Δ

20 Γ

28 Β

36 Ε

44 Γ

 

5 Δ

13 Δ

21  Δ

29 Β

37 Δ

45 Α

 

6 Β

14 Β

22 Δ

30 Α

38 Γ

46 Β

 

7 Γ

15 Β

23 Β

31 Γ

39 Δ

47 Δ

 

8 Α

16  Δ

24 Α

32 Γ

40 Γ

48 Γ