Καρκίνος κύστης

 

1. Από τους 100 άντρες ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία με LUTS και OAB:

Α. Πιθανότητα καρκίνου της κύστης 1%

Β. Πιθανότητα υποκυστικού κωλύματος λόγω προστάτη (BPO) 60%

Γ. Πιθανότητα υποκυστικού κωλύματος λόγω προστάτη (BPO) 22%

Δ. Σωστά Α και Β

Ε. Σωστά Α και Γ

 

2. Τι ποσοστό ασθενών με καρκίνο κύστης, που υποβάλλονται σε επαναληπτική διουρηθρική, θα υποσταδιοποιηθούν μετά από re-TUR:

Α. 5%

Β. 13%  

Γ. 25%

Δ. 40%

 

3. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει λιγότερο την ειδική για τη νόσο επιβίωση στον μυοδιηθητικό καρκίνο της κύστης:

Α. η ηλικία 

Β. οι λεμφαδενικές μεταστάσεις

Γ. το παθολογοανατομικό στάδιο της νόσου

Δ. αναλογία διηθημένων λεμφαδένων επί του συνόλου των αφαιρεθέντων

 

4. Το καλύτερο διάστημα για την εκτίμηση της θνητότητας και των επιπλοκών μετά ριζική κυστεκτομή είναι:

Α. 30 ημέρες

Β. 60 ημέρες

Γ. 90 ημέρες 

Δ. όσο διαρκεί η παραμονή στο νοσοκομείο

 

5. Ποια από τις παρακάτω επιπλοκές συμβαίνει συχνότερα ύστερα από κυστεκτομή:

Α. αιμορραγία

Β. λοίμωξη ουροποιητικού

Γ. παραλυτικός ειλεός 

Δ. διάσπαση χειρουργικού τραύματος

 

6. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από πρωτόκολλο διατήρησης της κύστης, σε ασθενή με μυοδιηθητικό καρκίνο:

Α. ηλικία>75 

Β. υδρονέφρωση

Γ. πολυεστιακή νόσος

Δ. παρουσία CIS

 

7. Υποψήφιοι για μερική κυστεκτομή ύστερα από προεγχειρητική χημειοθεραπεία ΔΕΝ είναι οι ασθενείς:

Α. Με καρκίνωμα in situ

Β. Με καλή χωρητικότητα της κύστης

Γ. Με μονήρη όγκο

Δ. Με πλήρη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία

 

8. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει όσον αφορά στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία σε καρκίνο της ουροδόχου κύστης:

Α. Η ανταπόκριση είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας

Β. Είναι αποτελεσματικότερη από την  επικουρική χημειοθεραπεία

Γ. Θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με λεμφαδενική ή σπλαχνική νόσο

Δ. Πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς

 

9. Η πολυδύναμη (trimodality) θεραπεία για τη διατήρηση της ουροδόχου κύστης περιλαμβάνει:

Α. Aκτινοθεραπεία – Χημειοθεραπεία  Κυστεκτομή

Β. Χημειοθεραπεία – TUR  Ακτινοθεραπεία

Γ. TUR – Ακτινοθεραπεία  – Χημειοθεραπεία 

Δ. Χημειοθεραπεία – Κυστεκτομή – Ακτινοθεραπεία

 

10. Το ποσοστό διατήρησης της ουροδόχου κύστης ύστερα από πολυδύναμη θεραπεία είναι:

Α. 20%

Β. 50%

Γ. 5%

Δ. 80%

 

11. Επαναληπτική TUR συνιστάται:

Α. όταν δεν έχει ληφθεί μυϊκός χιτώνας

Β. όταν υπάρχει υπολειπόμενος όγκος

Γ. σε κάθε ασθενή T1G3

Δ. όλα τα παραπάνω

 

12. Η επανασταδιοποιητική TUR σε T1G3:

Α. μειώνει τη συχνότητα υποτροπής

Β. βελτιώνει την ανταπόκριση στην BCG επικουρική ενδοκυστική αγωγή

Γ. Α+Β

Δ. δεν έχει όφελος

 

13. Η αποτελεσματικότερη επικουρική ενδοκυστική θεραπεία με BCG σε ασθενείς με όγκο T1G3:

Α. Αρχίζει την 3η μετεγχειρητική ημέρα, με έναν μόνο αρχικό κύκλο 12 συνεχών εβδομαδιαίων εγχύσεων

Β. Αποτελείται από έναν μόνο αρχικό κύκλο 6 εβδομαδιαίων εγχύσεων

Γ. Αποτελείται από έναν αρχικό κύκλο 6 εβδομαδιαίων εγχύσεων ακολουθούμενο από σχήμα συντήρησης (maintenance) μιας έγχυσης τη φορά, κατά τη διάρκεια της

παρακολούθησης

Δ. Αποτελείται από έναν αρχικό κύκλο 6 εβδομαδιαίων εγχύσεων ακολουθούμενο από σχήμα συντήρησης (maintenance) τριών εβδομαδιαίων εγχύσεων τη φορά, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης

 

14. Σε ασθενείς T1G3 μπορεί να συσταθεί άμεση κυστεκτομή:

Α. σε κάθε περίπτωση με τέτοιο όγκο

Β. επί συνύπαρξης 3 μειζόνων παραγόντων κινδύνου

Γ. όταν εντοπίζεται στον θόλο της κύστης

Δ. ποτέ

 

15. Η χρήση της φωτοδυναμικής διάγνωσης στον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της

κύστης:

Α. μειώνει το ποσοστό προόδου της νόσου

Β. μειώνει το ποσοστό υποτροπής ≥20%

Γ. μειώνει το ποσοστό υποτροπής < 10%

Δ. τίποτε από τα παραπάνω

 

16. Πόσοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της EORTC για την κατάταξη των ασθενών με μη μυοδιηθητικό (Ta, T1) νεόπλασμα της κύστης σε χαμηλού, ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου για υποτροπή ή πρόοδο της νόσου;

Α. 4

Β. 5

Γ. 6

Δ. 7

 

17. Ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι λανθασμένος;

Α. Η άμεσα μετεγχειρητικά ενδοκυστική έγχυση κυτταροτοξικών ωφελεί όλους τους

ασθενείς

Β. Η Mitomycin‐C προκαλεί λιγότερες επιπλοκές, σε άμεσα μετεγχειρητική έγχυση, απ' ό,τι η Farmorubicin

Γ. Η μικρή, εξωπεριτοναϊκή, ρήξη της κύστης δεν αποτελεί αντένδειξη γιά ενδοκυστική έγχυση ύστερα από ένα 24ωρο

Δ. Α+Γ

Ε. Όλα τα παραπάνω

 

18. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό

Α. Ένας δεύτερος κύκλος BCG σε όγκο Τ1G3 δεν παρέχει κανένα αποτέλεσμα

Β. Ένας τρίτος κύκλος BCG σε όγκο Τ1G3 είναι αποτελεσματικότερος από τον δεύτερο κύκλο

Γ. Ένας δεύτερος κύκλος BCG σε όγκο Τ1G3 είναι μία καλή εναλλακτική της κυστεκτομής σε υποτροπή Τα/cis

Δ. Ένας δεύτερος κύκλος BCG σε όγκο Τ1G3 είναι μία καλή εναλλακτική της κυστεκτομής σε υποτροπή Τ1G3

 

19. Πιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

Η συντηρητική αντιμετώπιση ενός όγκου Τ1G3 είναι κακή ιδέα:

Α. Σε ασθενή με πρώτη υποτροπή Τ1G3 εντός 3‐6 μηνών

Β. Σε ασθενή με υπολειπόμενο όγκο Τ1 στο re‐TUR

Γ. Σε νέο ασθενή με μεγάλο >3εκ. όγκο

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

20. Πιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

Α. Όγκος Τ1G3 είναι σπάνιος

Β. Όγκος Τ1G3 έχει κίνδυνο υποτροπής μέχρι και 80%

Γ. Όγκος Τ1G3 δεν έχει κίνδυνο να υποτροπιάσει

Δ. Όγκος Τ1G3 δεν έχει καμία πιθανότητα θνησιμότητας

 

21. Στη σωστή σταδιοποίηση ενός όγκου κύστης έχει ρόλο

Α. Η καλή τεχνική διουρηθρικής εκτομής με ύπαρξη μυϊκού χιτώνα στο παρασκεύασμα

Β. Η ύπαρξη περικυστικού λίπους στο παρασκεύασμα

Γ. Ο καυτηριασμός της βάσης του όγκου

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

22. Το re –TURB

A. Γίνεται 1 εβδομάδα μετά την αρχική διουρηθρική εκτομή.

Β. Δεν προσφέρει περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες

Γ. Μειώνει τη συχνότητα υποτροπής συγκριτικά με την με εκτέλεσή της

Δ. Γίνεται πάντα σε συνδυασμό με Gemcitabine

 

23. Η πρώτη λαπαροσκοπική κυστεκτομή έγινε:

Α. 1991

Β. 1992

Γ. 2000

Δ. 2001

 

24. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό, όσον αφορά στην αξία της, άμεσα μετά τη διουρηθρική εκτομή όγκου με μη διηθητικούς χαρακτήρες, ενδοκυστικής έγχυσης κυτταροτοξικού φαρμάκου;

α) Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο σχετικός κίνδυνος υποτροπής κατά 40%

β) Υπάρχει ωφέλεια τόσο σε μονήρεις όσο και σε πολλαπλούς όγκους

γ) Η μέγιστη ωφέλεια παρατηρείται, όταν η έγχυση γίνει εντός 24 ωρών από την TUR

δ) Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φαρμάκων, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα

ε) Όλα τα παραπάνω

 

25. Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι λάθος; Η χρήση των συρραπτικών στην κυστεκτομή φαίνεται ότι:

 α) μειώνει σημαντικά την απώλεια αίματος στα χέρια των έμπειρων χειρουργών

β) μειώνει σημαντικά τον χρόνο κυστεκτομής στα χέρια των έμπειρων ουρολόγων

γ) βοηθά σημαντικά τους μη έμπειρους Ουρολόγους να περιορίσουν την απώλεια  αίματος κατά τη διάρκεια της κυστεκτομής

δ) βοηθά τους μη έμπειρους Ουρολόγους στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την αφαίρεση της κύστης

 

26. Σε τι ποσοστό ένας Τ1G3 όγκος της ουροδόχου κύστης που υποτροπιάζει στο πρώτο τρίμηνο ύστερα από ενδoκυστικές εγχύσεις BCG μπορεί να αναπτύξει διήθηση του μυϊκού τοιχώματος;

α) < 10%

β) 20%

γ) 30-50%

δ) >80%

 

27. Η καλύτερη θεραπεία του αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστεως είναι:

α) Ακτινοβολία

β) Κυστεκτομή

γ) Χημειοθεραπεία

δ) TUR+ ενδοκυστικές εγχύσεις με ΒCG

 

Σωστές απαντήσεις

 

1 Ε

9 Γ

17 Δ

25 Β

2 Β

10 Β

18 Γ

26 Δ

3 Α

11 Δ

19 Δ

27 Β

4 Γ

12 Γ

20 Β

 

5 Γ

13 Δ

21 Α

 

6 Α

14 Β

22 Γ

 

7 Α

15 Β

23 Β

 

16 Γ

24 Ε