Η χειρουργική υπό κρίση: καρκίνος κύστης

Ημερομηνία-Ώρα: 

Sunday, May 29, 2011 -
09:30 to 10:30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας από τους 2 συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες) και προσπάθεια ομοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική θεραπευτική επιλογή εκλογής.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία