Επιστημονικό Πρόγραμμα

Location: 

Ξενοδοχείο Valis
Stathmos 37300
Αγριά, Βόλος
Greece
GR

Opening Date: 

Thursday, February 13, 2020

Closing Date: 

Sunday, February 16, 2020