Η χειρουργική υπό κρίση: καρκίνος κύστης

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Μάιος 29, 2011 -
09:30 εώς 10:30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας από τους 2 συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες) και προσπάθεια ομοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική θεραπευτική επιλογή εκλογής.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία