Βραβείο Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία 2017 - Ψηφοφορία

Η ειδική επιτροπή του ΙΜΟΠ (Μ. Μελέκος, Φ. Σοφράς και Δ. Χατζηχρήστου) επέλεξε, με βάσει το επιστημονικό τους έργο και τη διεθνή παρουσία τους, ως υποψήφιους για το βραβείο "Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία 2017" τους:

  • Ιωάννη Βαρκαράκη
  • Ευάγγελο Λιάτσικο
  • Αθανάσιο Παπατσώρη
  • Ανδρέα Σκολαρίκο

Οι υποψηφιότητες πλέον είναι στην κρίση των Ουρολόγων για την τελική επιλογή (μια μόνο ψήφος ανά Ουρολόγο εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα του ΙΜΟΠ).

Τα κριτήρια της επιλογής από μέρους των Ουρολόγων είναι δύο:

  • Δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον Έλληνα Ουρολόγο, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή Ουρολογική πράξη. 
  • Η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να αποτελεί κοινωνό α) επιστημονικού/ακαδημαϊκού ήθους, β) γνώσης και γ) αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας.

 

Η ψηφοφορία έχει κλίσει!