Η χειρουργική υπό αίρεση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Thursday, May 26, 2011 -
20:00 to 21:30

Είναι πάντα η ενδεδειγμένη λύση το χειρουργείο; Παρουσίαση ενός 65χρονου άντρα με καρκίνο προστάτη T1 που επισκέπτεται 2 γιατρούς και ο πρώτος του συστήνει ριζική προστατεκτομή, ενώ ο δεύτερος βραχυθεραπεία. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, όπου η μία ομάδα προσπαθεί να τεκμηριώσει την επιλογή της ριζικής προστατεκτομής και η άλλη υποστηρίζει τη βραχυθεραπεία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουν το επόμενο πρωί σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των ομάδων.

 

Ομάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)