20:00-21:30 Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων ΙΙΙ