18:30 - 19:30 Αγγειακή στυτική δυσλειτουργία: εξηγώντας τη χρήση των κρουστικών κυμάτων

Ημερομηνία-ώρα: 

Saturday, June 10, 2017 -
18:30 to 19:30

Speaker: 

Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
0
No votes yet
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
0
No votes yet
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
0
No votes yet