11:30-13:00 Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων ΙΙ