Εικονικός ασθενής ΙΙ: LUTS σε νέα γυναίκα

Ημερομηνία-Ώρα: 

Friday, February 17, 2017 -
20:00 to 21:30

Οι νέες γυναίκες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό είναι γνωστό ότι επηρεάζονται πολλαπλώς στην καθημερινότητά τους (εργασία, σεξουαλική ζωή, υγιεινή) από συμπτώματα όπως συχνουρία, επιτακτική ούρηση και ουρολοιμώξεις. Συχνά οι γυναίκες αυτές γυρνούν από γιατρό σε γιατρό, ψάχνοντας θεραπεία. Και πολλές φορές οι απόψεις διίστανται: υπερδραστήρια κύστη ή υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις; Ένα τέτοιο περιστατικό θα παρουσιαστεί βήμα - βήμα με σκοπό να προσεγγίσουμε τη νέα γνώση και να μάθουμε θεραπευτικούς χειρισμούς. 

Moderator/s: 

Αρχεία