20:00-22:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, June 4, 2016 -
20:00 to 22:00