20:00-22:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 4, 2016 -
20:00 εώς 22:00