12:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, June 4, 2016 -
12:00 to 14:00