Χειρουργικά μυστικά ΙΙ: Ουρολογικές επεμβάσεις μιας ημέρας νοσηλείας

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 29, 2010 -
10:30 to 12:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Πρακτική προσέγγιση των πιο συχνών Ουρολογικών επεμβάσεων βήμα προς βήμα, βασισμένη σε DVD παρουσιάσεις (3-5 λεπτά κάθε παρουσίαση DVD). Οι εισηγήσεις είναι 15λεπτες και ακολουθεί 60 λεπτά συζήτηση.

Moderator/s: