Διαδραστικό σεμινάριο III: Στυτική δυσλειτουργία: Δεν υπάρχει φλεβική διαφυγή στους νέους!

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Απρίλιος 20, 2013 -
11:00 εώς 12:30

Θέση

Ζάμπια
ZM

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Η περίφημη φλεβική διαφυγή ή σωστά η δυσλειτουργία του μηχανισμού φλεβικής σύγκλεισης αποτελεί μία κοινή παθολογία σε ασθενείς με οργανική στυτική δυσλειτουργία. Συχνά, όμως, βλέπουμε νέους άντρες, 20-40 ετών, με ιστορικό άριστης στυτικής ικανότητας στο πρόσφατο παρελθόν να έχουν ως διάγνωση από Ουρολόγο «φλεβική διαφυγή». Πώς, όμως, συμβαίνει στα νέα άτομα, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, η δυσλειτουργία; Ιατρική πλάνη ή πραγματική πάθηση;

Συντονισμός: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: