Εικονικός ασθενής ΙΙ: Καρκίνος προστάτη: όταν δεν εντοπίζεται

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2013 -
20:00 εώς 21:30

Πολλές φορές, το PSA ανεβαίνει, αλλά οι βιοψίες είναι αρνητικές. Και τότε οι αποφάσεις καθίστανται προβληματικές. Πότε και πώς η δεύτερη βιοψία και με ποια τεχνική; Και αν πάλι είναι αρνητική;  Ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Ουρολόγο αλλά και τον ασθενή.

Συντονισμός: 

Αρχεία