Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ:Εξωσωματική λιθοτριψία: από τον κολικό στην πλήρη αποβολή των λιθιασικών συγκριμάτων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2013 -
18:00 εώς 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοτριψίας, τίποτε δεν θυμίζει το παρελθόν. Σύγχρονοι λιθοτρίπτες, νέες τεχνικές εστίασης, επέκταση ενδείξεων αλλά και προβλήματα: ποιο μηχάνημα, για ποιον ασθενή, πότε, πόσες φορές. Και μετά τη λιθοτριψία ο μεγάλος πονοκέφαλος της αποβολής των συγκριμάτων. Πώς θα το χειριστούμε, πότε θα επέμβουμε και πώς;

Συντονισμός: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: