Επιστημονικό Πρόγραμμα

Τοποθεσία: 

Ξενοδοχείο Valis
Stathmos 37300
Αγριά, Βόλος
Greece
GR

Ημερομηνία Έναρξης : 

Πέμπτη, Φεβρουάριος 13, 2020

Ημερομηνία Λήξης: 

Κυριακή, Φεβρουάριος 16, 2020