Πόσο εύκολα θα χειρουργούσατε έναν προστάτη σε ένα νευρολογικό ασθενή;