Πρακτικές συμβουλές χειρισμού ασθενών με "πλήρη γνώση" της πάθησης/ θεραπείας