Διαταραχές ούρησης – ακράτεια ούρων

Σύνδρομα επώδυνης ούρησης σε άντρες και γυναίκες

Ακράτεια μετά προστατεκτομή: υπάρχει λύση;

Χρήση πλεγμάτων στη γυναικεία ακράτεια

Εκτίμηση LUTS στην καθημερινή Ουρολογική πράξη

20 χρόνια από την πρώτη χρήση αλλαντικής τοξίνης στην Ουρολογία

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αλλαντικής τοξίνης στην Ουρολογία

Τεχνικές ένεσης αλλαντικής τοξίνης στην ουροδόχο κύστη

Αλλαντική τοξίνη: Μηχανισμός δράσηςΆλλες χρήσεις στην Ουρολογία

Αλλαντική τοξίνη: Νεότερες χρήσεις Μελλοντική έρευνα

Ιστορικό: Αναζητώντας κρίσιμες πληροφορίες

Διαγνωστικές εξετάσεις: η δεύτερη ανάγνωση

Επιλέγοντας τη συντηρητική θεραπεία

Επεμβατικές θεραπείες στην ακράτεια

Ουροδυναμικός έλεγχος: από το Α ως το Ω

Μικτή ακράτεια ούρων: πότε πρέπει να χειρουργούμε

Κυστεοκήλη: πότε πρέπει να χειρουργούμε

Τοποθέτηση πλέγματος και επαναρρυθμιζόμενης ταινίας ελεύθερης τάσης, γυναικείας ακράτειας

Ακράτεια μετά ριζική προστατεκτομή

Τοποθέτηση επαναρρυθμιζόμενης ταινίας ανδρικής ακράτειας "Argus"

Λειτουργία της ουρήθρας: από τους υποδοχείς στον ρόλο του ΚΝΣ

Νυκτουρία/νυκτερινή ενούρηση στους ηλικιωμένους

ΟΑΒ και Υπολειπόμενο μετά ούρηση: επιλέγοντας τους θεραπευτικούς χειρισμούς

Υποκυστικό κώλυμα έναντι υπολειτουργικού εξωστήρα στον άντρα: μπορούμε να προβλέψουμε την επιτυχή κένωση της κύστης μετά προστατεκτομή;

Μπορούμε να οριοθετήσουμε την παθολογική ούρηση στις γυναίκες;

Νυχτερινή ενούρηση: ο ρόλος της υπερλειτουργικής κύστης

Τα μυστικά ενός καλού ύπνου

Τι προκαλεί τη νυκτουρία;

Μπορούμε να ελέγξουμε τη νυκτουρία;

Τα SOPs των διαγνωστικών εξετάσεων των LUTS: το πόρισμα της ομάδας ομοφωνίας

Η τοποθέτηση σφιγκτήρα είναι η μόνη λύση στην αντρική ακράτεια

Τα μυστικά της φύσης στη λειτουργική Ουρολογία