Φαρμακολογία

Διλήμματα συνταγογράφησης στην Ουρολογία

Ορθολογική συνταγογράφηση & τεκμηριωμένη φαρμακοθεραπεία σε Ουρολογικούς ασθενείς