Παιδοουρολογία

Παιδοουρολογία: ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο γενικός Ουρολόγος

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση: ο ρόλος της κυστεοουρηθρικής λειτουργίας στην απόφαση θεραπείας