Ακαδημαϊκά θέματα

Τα βήματα στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος εκπαίδευσης των Ουρολόγων

Η ελληνική παρουσία στην Ουρολογική έρευνα τη δεκαετία 2000-2009

Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητικού έργου: μία ακαδημαϊκή συζήτηση

Έρευνα στην Ουρολογία: από τον σχεδιασμό στη δημοσίευση

Έξυπνη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων

Ιατρική με βάση την τεκμηρίωση (ΕΒΜ)

Uro tour: Η ιδέα

Η εμπειρία των συμμετεχόντων