Επικοινωνία ιατρού-ασθενή

Επικοινωνία ιατρού-ασθενή: πολυτέλεια ή ανάγκη;