Πρακτική εφαρμογή ΤΔΛΑ: 3 δύσκολα περιστατικά βρίσκουν λύση. Εφαρμογή των ΤΔΛΑ σε 3 περιστατικά: