Είναι εφικτό το τυποποιημένο ιστορικό; Μια πρόταση