Κλινική εξέταση βήμα-βήμα (Ουρολογική-νευρολογική)