Γρηγόριος Δελλής

Εικόνα Γρηγόριος Δελλής

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία