Εικονικός ασθενής 1: Επιφανειακός καρκίνος ουροδόχου κύστης (NMIBC) που δεν ανταποκρίνεται στο BCG.