ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Τι πρέπει να διαβάζει ο Ουρολόγος;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Thursday, April 11, 2019 -
18:00 to 19:00

Η εκπαίδευση ενός επιστήμονα δεν τελειώνει ποτέ. Η επαγγελματική ενασχόληση όμως περιορίζει τον χρόνο και σε συνδυασμό με την πληθώρα πηγών πληροφόρησης είναι δύσκολο να επιλέξει ο Ουρολόγος τι να διαβάσει. Οδηγίες λοιπόν για πηγές ενημέρωσης μέσα από μια αξιολόγηση ηλεκτρονικών και έντυπων πηγών.

Moderator/s: 

Speaker: