Φροντιστήριο II: Δερματολογικές παθήσεις γεννητικών οργάνων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Friday, May 27, 2011 -
12:30 to 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Ο Ουρολόγος είναι ο πρώτος συνήθως αποδέκτης ασθενών με δερματολογικές παθήσεις των γεννητικών οργάνων. Βαλανοποσθίτιδες, οξυτενή κονδυλώματα, λειχήνας και λοιπές δερματολογικές παθήσεις, και η σύγχρονη αντιμετώπισή τους. Και ακόμη, πότε πρέπει να παραπέμπουμε στον δερματολόγο;

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία