Χτίζοντας μαζί το 3ο Σχολείο Ουρολογίας

Ημερομηνία-Ώρα: 

Sunday, May 31, 2009 -
11:15 to 12:00
  • Τι ζήτησαν οι εκπαιδευόμενοι του 1ου Διαδραστικού Σχολείου;
  • Τι ζήτησαν οι εκπαιδευόμενοι του 2ου Διαδραστικού Σχολείου;
  • Θεματολογία-διάρθρωση 3ου Διαδραστικού Σχολείου