Αξιολογήσεις σεμιναρίων

Για τη λήψη του πιστοποιητικού:

1. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και επιτρέπονται δύο (2) μόνο απουσίες, δηλαδή 2 σεμινάρια.

2. Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να απαντήσει ηλεκτρονικά στις ερωτήσεις  των σεμιναρίων. Συνολικά πρόκειται για 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με 1 μόνο σωστή απάντηση. 

3. Οι ερωτήσεις αποτελούν μέρος των εισηγήσεων στην πλειοψηφία τους, ενώ μικρό μέρος των απαντήσεων βρίσκεται στο εκπαιδευτικό υλικό (< 30%).

4. Για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στις γραπτές δοκιμασίες θα πρέπει να απαντηθούν εξήντα (60) απο τις 100 ερωτήσεις ορθά (60/100).

5. Στη διάρκεια των σεμιναρίων, όλοι οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να αξιολογηθεί απο τους εκπαιδευτές ως επιτυχής (επιτυχία/αποτυχία).

6. Τα πιστοποιητικά δίνονται απο το Α.Π.Θ. (δια βίου μάθηση)