Αναλγητικά: από την παρακεταμόλη... στη μορφίνη

Ημερομηνία-ώρα: 

Friday, May 29, 2009 -
18:00 to 20:00