Αντιμέτωποι με τα όρια της Ιατρικής (άγνωστη αιτιολογία ή ανυπαρξία αποτελεσματικής θεραπείας): επώδυνο σύνδρομο ούρησης

Ημερομηνία-ώρα: 

Friday, May 29, 2009 -
10:30 to 12:30