Η πορεία προς το μοιραίο: η αγωνία έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας

Ημερομηνία-ώρα: 

Friday, May 29, 2009 -
10:30 to 12:30