Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου

Απονέμεται ανά διετία στο νέο Ουρολόγο που έχει να επιδείξει εξαιρετική απόδοση κατά τα χρόνια της ειδικότητας.

Υποψηφιότητες: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι του τελευταίου χρόνου, καθώς και αυτοί που έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας την τελευταία 2ετία. Οι αιτήσεις γίνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους.  

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για ειδικευόμενους της EBU (βαθμολογίες σε in service exams εαν υπάρχουν),
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον τίτλο FEBU (απαρίτητος ο τίτλος),
  • Το βιογραφικό (απαραίτητο).

Επιτροπή Βράβευσης:  Είναι 3μελής, και αποτελείται από ένα μέλος ορισμένο από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ένα μέλος ορισμένο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΟΥEΒΕ), και ως τρίτο μέλος τον προηγούμενο βραβευμένο ειδικευόμενο. Για την πρώτη χρονιά (2013), οπότε δεν υπάρχει βραβευμένος, το τρίτο μέλος θα είναι εκπρόσωπος του ΙΜΟΠ. Στις επόμενες χρονιές το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΟΠ θα είναι συντονιστής της διαδικασίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρηματικό έπαθλο: Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για να καλύψει τα αρχικά έξοδα για μετεκπαίδευση του βραβευμένου Ουρολόγου σε κέντρο της ημεδαπής η αλλοδαπής που θα επιλέξει.

Απονομή του βραβείου: Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του ετήσιου συνεδρίου της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που ευγενώς δέχθηκε σχετική αίτηση του ΙΜΟΠ.