Είναι όλα τα φάρμακα ίδια για την αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων (ζολεδρονικό οξύ, δενοσουμάμπη, Ra 223);