Διάλεξη: Ο μηχανισμός της στύσης. Στη μνήμη του Inigo Saenz de Tejada