Η ιατρική πράξη υπό αίρεση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Πέμπτη, Μάιος 28, 2009 -
20:00 εώς 21:30

Παρουσίαση σεναρίου ενός δύσκολου περιστατικού που χειρίστηκε ένας Ουρολόγος και δημιούργησε αμφιβολίες/ επιπλοκές. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες, όπου η πρώτη προσπαθεί να τεκμηριώσει τους χειρισμούς – προετοιμάζοντας 15 διαφάνειες– και η δεύτερη προσπαθεί να τους αμφισβητήσει (15 διαφάνειες). Τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουν 2 εκπαιδευόμενοι –με τη συμπαράσταση των 2 συντονιστών– το επόμενο πρωί, στην ανοικτή ακρόαση/ κρίση ενώπιον ενός διακεκριμένου νομικού (Χ. Ταγαράς), και το κοινό θα κρίνει την τελική έκβαση.

Ομάδες εργασίας Ι και ΙΙ (ταυτόχρονα)

Αρχεία