Απέναντι στο υπογόνιμο ζευγάρι: όταν η τεκνοποίηση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη

Ημερομηνία-ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 29, 2009 -
10:30 εώς 12:30