Αντιπηκτικά: χειρουργικές επιπτώσεις, επιλογή διακοπής

Ημερομηνία-ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 29, 2009 -
18:00 εώς 20:00