Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος: διαβάζοντας τις εικόνες